Vi har ett stort, rikstäckande nätverk av konsulter inom ledarskapsutveckling, rekrytering, kompetensutveckling och hälsa. När vi sorterat och kommit fram till vad just den här personen behöver, så har vi tillgång till externa resurser som vi, vid behov, kan anlita. Nätverket består av såväl nya som väl etablerade, kvalitetssäkrade kontakter.

Våra partners