Insight Consultings arbetssätt, som går ut på att möta människor där de står och därefter lägga planen, grundar sig på att vi upplever ett glapp mellan det som människor ser som utmaningar i sin vardag och det som traditionella konsulttjänster syftar till att lösa. Man utgår ofta ifrån att en given situation alltid kan lösas på samma sätt. Måste man inte ta reda på vad problemet vid just det här tillfället är först? Ibland behöver man hjälp redan att formulera behovet av stöd.
Så vi återkommer till frågan – vad behöver du?
Play Video

Insight Consulting erbjuder karriärstöd för chefer på alla nivåer. I den här filmen berättar Katinka Kubenka om hur stödet kan se ut och de olika situationer som de vi stödjer befinner sig i. Filmen är framtagen av Akademikerförbundet SSR vars medlemmar får nyttja Insight Consultings stöd som en del av sina förmåner.

Några exempel på situationer vi ofta möter är:

Den egna rollen:

 • Jag upplever att min ledningsgrupp och/eller min chef är otydlig, jag behöver verktyg för att kommunicera med dem

 • Jag är ny som chef eller ny på en tjänst

 • Jag har blivit uppmuntrad att söka en ny tjänst internt, men inte fått den. Vad händer nu?

 • Det kommer att bli en omorganisation och min tjänst försvinner

 • Jag har blivit erbjuden en ny tjänst, men vill jag ha den?

Medarbetarna:

 • Några av mina medarbetare bidrar inte fullt ut till verksamheten
 • En av mina medarbetare jobbar emot verksamheten och klagar på att jag inte är tillräckligt tydlig
 • Jag har ”ärvt” medarbetare som inte accepterar mig som chef
 • Jag behöver hjälp med att forma och utveckla mitt team

Dig själv:

 • Jag trivs inte och utvecklas inte i min roll
 • Jag är på fel plats
 • Min chef gillar inte mig
 • Jag är överens med min chef om att jag ska röra på mig, men till vad?
När vi har sorterat och kommit fram till vad utmaningen är för varje individ, kommer vi överens om de verktyg, utvecklingsmöjligheter och stöd som kommer att leda till önskat resultat. Det kan exempelvis vara:
 • En ny samtalsmetodik
 • Stöd från en erfaren ledarkonsult i vardagen
 • Kartläggning av min kompetens
 • En metod för att hantera medarbetare som tycker att ledaren är otydlig
 • Utvärdera jobberbjudanden
 • Göra bra avslut och gå vidare
 • Snabbare se alternativen och göra rätt val
 • Process för ökad produktivitet
 • Bli stärkt i sin chefsroll
 • Karriärplanering för ett proaktivt nästa steg
 • Våga ta steget till förändring, som t.ex. röra på sig internt eller externt
 • Hitta min arbetsmarknad
 • Att hitta en inledning till en dialog
 • Ett cv som både bekräftar och lyfter fram min kompetens och mina bidrag

Målet är stärkta människor med kompetensinsikt.