Kära vänner,

När arbetsmarknaden förändras över en natt är det lätt att bli handlingsförlamad, jag vill uppmuntra till att själv ta kommandot genom att förekomma och förebygga.

Om du tror, eller till och med vet, att du är i riskzonen för att bli uppsagd eller omplacerad, ta själv upp dialogen med din chef eller arbetsgivare. Bättre att veta än att leva i ovisshet så att man kan påbörja en handlingsplan tillsammans. Du kanske kan vara med att påverka din situation om du är tidigt ute.

Det finns mycket du faktiskt kan påverka även om det inte alltid känns så. Till exempel kanske du kan få bli arbetsbefriad så att du har tid att söka en ny sysselsättning istället för att arbeta hela uppsägningstiden. Lösningen kan också vara att du går ner i arbetstid och får tid att studera eller damma av en gammal dröm om att starta eget.

Varianterna är oändliga, men min erfarenhet är att chansen är betydligt större att få med sig ett omställningsstöd om man själv tar initiativet än om man bara väntar.

Om man inte redan är fackligt ansluten kan det vara bra att överväga att bli det nu. Facket kan vara ett stöd i uppsägnings- eller förändringsprocessen och de kan också informera om eventuella försäkringar.

Oavsett om det är kris eller inte, ska man alltid hålla sig uppdaterad om hur arbetsmarknaden ser ut. Uppdatera alltid ditt cv när du börjar ett nytt arbete så du har det redo när du ska söka nästa. Bjud in ditt nätverk i din situation så att även de är redo att hjälpa till när ni behöver varandra.

Jag vill samtidigt uppmuntra alla arbetsgivare till att tidigt bjuda in och kommunicera hur arbetet går med att anpassa organisationen och verksamheten till den här  situationen och hur tankarna går kring framtiden. Vet man redan nu hur det kommer att påverka, t.ex. att man behöver bli färre, så tveka inte att prata om hur man kommit fram till det och på vilket sätt man kommer att agera.

För arbetsgivare vill jag också gärna tipsa om HR-Appen HR i Praktiken där man får praktiskt stöd i omställning och förändringsprocesser. Appen är  framtagen i samarbete med Akademikerförbundet SSR och laddas ner kostnadsfritt från Appstore.

Vill du ha mer specifikt stöd eller prata igenom just din situation? Tveka inte att ta kontakt med mig på 073-025 70 59 eller katinka.kubenka@insightcon.se

Insight Consultings arbetssätt, som går ut på att möta människor där de står och därefter lägga planen, grundar sig på att vi upplever ett glapp mellan det som människor ser som utmaningar i sin vardag och det som traditionella konsulttjänster syftar till att lösa. Man utgår ofta ifrån att en given situation alltid kan lösas på samma sätt. Måste man inte ta reda på vad problemet vid just det här tillfället är först? Ibland behöver man hjälp redan att formulera behovet av stöd.
Så vi återkommer till frågan – vad behöver du?
Några exempel på situationer vi ofta möter är:
Den egna rollen:

 • Jag upplever att min ledningsgrupp och/eller min chef är otydlig, jag behöver verktyg för att kommunicera med dem

 • Jag är ny som chef eller ny på en tjänst

 • Jag har blivit uppmuntrad att söka en ny tjänst internt, men inte fått den. Vad händer nu?

 • Det kommer att bli en omorganisation och min tjänst försvinner

 • Jag har blivit erbjuden en ny tjänst, men vill jag ha den?

Medarbetarna:

 • Några av mina medarbetare bidrar inte fullt ut till verksamheten
 • En av mina medarbetare jobbar emot verksamheten och klagar på att jag inte är tillräckligt tydlig
 • Jag har ”ärvt” medarbetare som inte accepterar mig som chef
 • Jag behöver hjälp med att forma och utveckla mitt team

Dig själv:

 • Jag trivs inte och utvecklas inte i min roll
 • Jag är på fel plats
 • Min chef gillar inte mig
 • Jag är överens med min chef om att jag ska röra på mig, men till vad?
När vi har sorterat och kommit fram till vad utmaningen är för varje individ, kommer vi överens om de verktyg, utvecklingsmöjligheter och stöd som kommer att leda till önskat resultat. Det kan exempelvis vara:
 • En ny samtalsmetodik
 • Stöd från en erfaren ledarkonsult i vardagen
 • Kartläggning av min kompetens
 • En metod för att hantera medarbetare som tycker att ledaren är otydlig
 • Utvärdera jobberbjudanden
 • Göra bra avslut och gå vidare
 • Snabbare se alternativen och göra rätt val
 • Process för ökad produktivitet
 • Bli stärkt i sin chefsroll
 • Karriärplanering för ett proaktivt nästa steg
 • Våga ta steget till förändring, som t.ex. röra på sig internt eller externt
 • Hitta min arbetsmarknad
 • Att hitta en inledning till en dialog
 • Ett cv som både bekräftar och lyfter fram min kompetens och mina bidrag

Målet är stärkta människor med kompetensinsikt.