Vad behöver du?

Insight Consultings arbetssätt, som går ut på att möta människor där de står och därefter lägga planen, grundar sig på att vi upplever ett glapp mellan det som människor ser som utmaningar i sin vardag och det som traditionella konsulttjänster

I samarbete med …

Vi har ett stort, rikstäckande nätverk av konsulter inom ledarskapsutveckling, rekrytering, kompetensutveckling och hälsa. När vi sorterat och kommit fram till vad just den här personen behöver, så har vi tillgång till externa resurser som vi, vid behov, kan anlita.

Anslagstavla

Välkommen till vår anslagstavla! Här får du veta mer om vad som händer i vårt nätverk, tips om event och spännande läsning. Vill du annonsera på anslagstavlan? Hör av dig!

Om Insight Consulting

Insight Consulting träffar människor som av olika anledningar behöver fundera kring sitt yrkesliv. Det kan vara att de behöver röra på sig, frivilligt eller frivilligt, internt inom sin organisation eller externt, genast eller så småningom.

De kanske har utmaningar med sin egen roll, med sina medarbetare eller sin organisation.

Gemensamt för alla är att det inte finns någon given väg framåt, utan att olika alternativ ska identifieras, sorteras och utforskas.

Det handlar om val, att hitta sitt handlingsutrymme och få den hjälp och det stöd man behöver för att ta nästa steg i rätt riktning.

Till hjälp har vi ett stort, rikstäckande nätverk av konsulter inom ledarskapsutveckling, rekrytering, kompetensutveckling och hälsa.

När vi sorterat, kommit fram till vad just den här personen behöver, och förankrat det hos alla berörda parter, så kopplar vi in de resurser som behövs för att uppnå målet.

Katinka Kubenka